P o z n a ń

od 19 do 21 września 2014

WYSTAWA RELIKWII PROJEKTU MAITREJAFundacja MANI serdecznie zaprasza do udziału w wystawie relikwii buddyjskich w dniach 19 — 21 września w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary RynekKolekcja, na którą składa się ponad 1000 relikwii pozostawionych przez buddhów i bodhisattwów, w tym przez Buddhę Siakjamuniego, obecnie „podróżuje” po świecie w ramach projektu „Maitreya Loving Kindness Tour”.


Data: 19 — 21 września 2014
piątek: 18:00 — 20:00 (ceremonia otwarcia)
sobota: 10:00 — 19:00
niedziela: 10:00 — 17:00
Miejsce: Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Poznań
Wstęp: wolny, można złożyć dowolną ofiarę pieniężną na rzecz Projektu Maitreja


Organizator w Poznaniu: Fundacja MANI FundacjaMani.pl
Kontakt: Witosław Janaszek [email protected]

Tel.: 790 284 564

Facebook.com/events/430878527052318/

Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe organizowanej wystawy. Koszty organizacji są dość wysokie. Wynajęcie sali 3000 PLN, do tego dochodzi druk materiałów informacyjnych, utrzymanie mnichów podróżujących razem z relikwiami, itd.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto: 10 1050 1520 1000 0090 7275 6258

W tytule: Darowizna Maitreya Loving Kindness Tour 2014 Poznań

Fundacja MANI
Srzelecka 41/5
61-846 Poznań
Rzadka i drogocenna wystawa świętych relikwii buddyjskich znajdzie swoją stałą ekspozycję w Świątyni Serca posągu Maitreji. Relikwie te, to głównie piękne, podobne do pereł, krystaliczne osady, zebrane wśród popiołów kremacyjnych mistrzów duchowych. Wśród mistrzów tych jest zarówno historyczny Budda i Jego słynni uczniowie: Ananda, Śariputra i Maudgaljajana, jak również wielu innych mistrzów z Indii, Chin i Tybetu. W tekstach buddyjskich powiedziane jest, iż ujrzenie świętych przedmiotów, takich jak relikwie, inspiruje nas do rozwoju naszych własnych serc i umysłów, dając nam odwagę do podejmowania pełnych miłującej dobroci działań, tak, że jesteśmy w stanie nieść światu pokój.

„Relikwie pochodzą od mistrzów, którzy całe swoje życie poświęcili praktyce duchowej, dedykowanej dobru powszechnemu. Każda cząstka ich ciała i ich relikwii, niesie z sobą pozytywną energię, która inspiruje dobro i redukuje negatywności. Jest więc jasne, dlaczego relikwie te są tak drogocenne.” — Czcigodny Lama Zopa Rinpocze, duchowy zwierzchnik Projektu Maitreja


Do chwili ukończenia Projektu Maitreja, relikwie wystawiane będą na całym świecie, tak aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć korzyści, płynących z ich ujrzenia. Do tego czasu, wolą Rinpocze jest, aby tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe, zyskało szansę obejrzenia tych relikwii, na terenie swoich lokalnych społeczności.

W marcu 2001 roku, Czcigodny Lama Zopa Rinpocze, duchowy zwierzchnik Projektu Maitreja, zezwolił na ogólnoświatową wystawę tej rzadkiej i drogocennej kolekcji relikwii buddyjskich. Od tego czasu, te święte relikwie eksponowane są w świątyniach, centrach medytacyjnych i innych miejscach, dostępnych dla publiczności, na całym świecie.

Kolekcja jest naprawdę niezwykła. Wielu żyjących mistrzów buddyjskich, z rozlicznych tradycji i krajów, takich jak m.in. Birma, Indonezja, Tajlandia, Tybet i Tajwan, ofiarowało relikwie w celu umieszczenia ich w Świątyni Serca posągu Buddy, wznoszonego w ramach Projektu Maitreja. Znalazły się wśród nich relikwie Buddy Śakjamuniego, ofiarowane przez Jego Świątobliwość Dalaj Lamę.

Wśród relikwii są, podobne do pereł, krystaliczne osady, jak również fragmenty kości itp., zebrane wśród popiołów kremacyjnych mistrzów duchowych. Niektóre z relikwii zostały uratowane z posągów w Tybecie, gdzie były złożone przez tysiące lat, aż do momentu okupacji komunistycznej w 1959 roku. Pozostałe relikwie zostały ofiarowane przez muzea i klasztory. Lama Zopa Rinpocze sprawdził bardzo dokładnie autentyczność relikwii, zanim zostały one przekazane do ekspozycji.

Wystawy Relikwii Świątyni Serca są otwarte dla publiczności i wolne od opłat, dając każdemu rzadką okazję znalezienia się w obecności tak bezcennych, świętych przedmiotów.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UJRZENIA RELIKWII

Ujrzenie świętych relikwii inspiruje nas do rozwoju naszych własnych serc i umysłów, do rozwoju miłującej dobroci i współczucia, oraz do zrozumienia nauk duchowych. Ludzie, żyjący w Indiach, w czasach Buddy, około 500 r. p.n.e., mieli szansę, aby zobaczyć i usłyszeć Buddę w ludzkiej formie i otrzymać Jego błogosławieństwo. Budda opuścił tę Ziemię przepełniony współczuciem i pozostawił po sobie swoje relikwie. Obecnie, dzięki tym relikwiom, wciąż mamy możliwość, aby otrzymać bezpośrednie błogosławieństwo Buddy.

Mistrzowie duchowi, na przestrzeni historii, błogosławili w ten sposób świat poprzez swoje relikwie i zjawisko to występuje także w czasach współczesnych. Niedawno, czcigodny tybetański uczony i medytujący jogin i Mahasiddha, Gesze Lama Konczog, odszedł z tego świata w klasztorze Kopan w Nepalu. Po kremacji jego ciała, uczestniczący w ceremonii pogrzebowej, ku swemu zaskoczeniu, znaleźli wśród popiołów setki krystalicznych relikwii.Kolekcja relikwii buddyjskich, na którą składa się wiele relikwii samego Buddy Śakjamuniego i innych buddyjskich świętych obecnie „podróżuje” po świecie w ramach Projektu Maitreja. Celem tego projektu jest umożliwienie ludziom na całym świecie otrzymanie błogosławieństwa Buddy oraz wzbudzenie w ich sercach miłującej dobroci i mądrości.

Wystawa ta stanowi niezwykle cenną i rzadką możliwość zobaczenia relikwii znajdowanych w popiołach kremacyjnych mistrzów buddyjskich. Relikwie wyglądające jak lśniące perły lub kryształy Tybetańczycy nazywają „ringsel”. Ringsele, ucieleśniając duchowe właściwości mistrzów - ich mądrość i współczucie - są celowo przez nich pozostawiane po śmierci. Wśród relikwii znajdują się m.in. relikwie Buddy Śakjamuniego, Buddy Kaśjapy, Milarepy, I Karmapy, Atiśi, Anandy.

Dotychczas relikwie były ukryte wewnątrz świętych posągów w klasztorach i wyjmowane jedynie podczas wielkich uroczystości. Teraz, dzięki szczodrości nauczycieli reprezentujących różne tradycje buddyjskie, w tym J.Ś. Dalaj Lamy (który ofiarował relikwie Buddy Śakjamuniego), ludzie na całym świecie mają możliwość spotkać się z nimi. W latach 2001-2008 wystawa była organizowana w ponad 300 miejscach w obu Amerykach, Europie, Azji oraz w Polsce. W przyszłości relikwie zostaną umieszczone we wnętrzu serca posągu przyszłego Buddy - Buddy Maitreji, który według buddyjskich pism będzie następnym Buddą przynoszącym światu nauki o miłującej dobroci. Pomnik ten jest budowany w Kuszinagarze w stanie Uttar Pradesz w Indiach.

Oglądanie relikwii, styczność z nimi, daje unikalną możliwość nawiązania duchowego kontaktu z mistrzami buddyjskimi, którzy postanowili kiedyś, że będą pozostawiali ringsele po to, aby następne pokolenia mogły kontynuować pracę nad uwalnianiem od cierpienia wszystkich czujących istot. Odwiedzający wystawę - zarówno praktykujący buddyzm, jak i ci, którzy nie mają z nim nic wspólnego - często mówią o inspiracji i uzdrawianiu, których doświadczyli w obecności relikwii. Niektórych kontakt z relikwiami pobudza do modlitwy za pokój na świecie i do rozwijania wewnętrznej mądrości. Inni z kolei przeżywają silne wzruszenie, gdy moc relikwii wypełnia ich serca współczuciem i miłującą dobrocią.

W czasie wystawy relikwie są wyraźnie wyeksponowane w gablotach otaczających naturalnej wielkości posąg Buddy Maitreji. Odwiedzający wystawę mogą wziąć udział w Ceremonii Błogosławieństwa podczas której relikwie Buddy zostaną na chwilę położone na ich głowie, by udzielić im osobistego błogosławieństwa.


Free counter and web stats