SIEDMIU BUDDHÓW MEDYCYNY

Siedmiu Buddhów Medycyny


Według V-tego Dalaj Lamy, Nawanga Lobsanga Gjatso, maha-bodhisattwa Wadżrapani powiedział: „Powinno się wiedzieć, że ktokolwiek posiada, czyta, kopiuje lub sprawi, że będą skopiowane oraz z wielkim szacunkiem czci te święte imiona siedmiu Buddhów Medycyny i słowa ich mantry (dharani) nie odrodzi się w trzech niższych sferach egzystencji. Takie osoby będą nieodwołalnie na drodze do prawdziwego, doskonałego oświecenia. Będą mogły odrodzić się w takiej Czystej Krainie, w jakiej będą chciały; zobaczą buddhę; przypomną sobie swoje wcześniejsze wcielenia, jak również osiągną samadhi i doskonałą pamięć.Sutra Buddy Medycyny
Korzyści z recytowania mantry Buddhy Medycyny

Czcigodny Lama Zopa Rinpocze

Mantra Buddhy Medycyny jest recytowana w celu osiągnięcia sukcesów. Ponieważ mamy wiele problemów i chcemy osiągnąć sukces, potrzebujemy codziennej recytacji mantry Buddhy Medycyny. Może nam ona pomóc wyeliminować problemy, niezadowolenie i cierpienie, których nie chcemy i osiągnąć sukces, szczęście, rozwój wewnętrzny i urzeczywistnienia na ścieżce, których pragniemy.

Buddha Siakjamuni powiedział swojemu uczniowi, mnichowi Anandzie, że nawet zwierzęta, które usłyszą mantrę Buddhy Medycyny nigdy nie odrodzą się w niższych sferach egzystencji. Wysoko urzeczywistniony mistrz, Czcigodny Kjabdźe Czöden Rinpocze, który ukończył całą ścieżkę do oświecenia powiedział niedawno, że jeżeli będziesz recytował mantrę Buddhy Medycyny w chwili swojej śmierci, odrodzisz się w Czystej Krainie. Zatem mantra ta może być recytowana nie tylko w celu uzdrawiania, ale zawsze również z korzyścią dla ludzi i zwierząt, niezależnie od tego, czy żyją, czy umierają.

Jeżeli będziesz codziennie recytował mantrę Buddhy Medycyny, to oczyścisz negatywną karmę, a to pomoże Ci, abyś nigdy nie odrodził się w niższych sferach egzystencji. Jeżeli nie oczyścisz swojej negatywnej karmy, to gdy umrzesz, odrodzisz się wtedy w niższych sferach egzystencji, jako istota w piekle, głodny duch lub zwierzę i będziesz musiał doświadczać jednego cierpienia za drugim i tak bez końca. Zatem potrzebujesz oczyścić Twoją negatywną karmę już teraz. Jeżeli nie jesteś nawet w stanie znosić obecnych cierpień w ludzkiej sferze egzystencji – będących błogim szczęściem w porównaniu z tymi z niższych sfer egzystencji – jak będziesz w stanie znosić intensywne cierpienia niższych sfer egzystencji, które są niewyobrażalnie nieznośne, trwają niewiarygodnie długo i są bilion razy gorsze niż wszystkie ludzkie cierpienia razem wzięte?

Ponieważ recytowanie mantry Buddhy Medycyny zabezpiecza Cię przed tymi wszystkimi cierpieniami, jest to dużo bardziej cenne niż całe niebo wypełnione złotem, diamentami, klejnotami spełniającymi życzenia i trylionami dolarów. Materialne bogactwo nie ma znaczenia, gdyż nie jest w stanie oczyścić negatywnej karmy. Nawet jeżeli posiadałbyś całe to bogactwo, prosta recytacja lub nawet usłyszenie mantry Buddhy Medycyny tylko raz było by dużo bardziej wartościowe, ponieważ zostawiło by odcisk całej ścieżki do oświecenia w Twoim umyśle, pomogło by Ci osiągnąć urzeczywistnienia na ścieżce, usunęło by wszystkie Twoje zwykłe i subtelne splamienia oraz sprawiło by, że osiągnąłbyś oświecenie.

Mantra Buddhy Medycyny może pomóc Ci wyzwolić niezliczone czujące istoty z ogromnego oceanu cierpienia i doprowadzić je do oświecenia, więc recytuj ją z absolutnym zaufaniem do Buddhy Medycyny, wiedząc, że on całkowicie zaopiekuje się Twoim życiem, uzdrowi Cię, i że zawsze będzie z Tobą – w Twoim sercu, nad czubkiem Twojej głowy i przed Tobą. Nie ma ani jednej takiej sekundy, żeby Buddha Medycyny Cię nie widział lub nie miał dla Ciebie współczucia.

Poprzez recytację imion siedmiu Buddhów Medycyny wszystkie twoje modlitwy o szczególne realizacje płynące z twojej praktyki Dharmy, o dobre rzeczy, które chciałbyś, aby ci się przydarzyły, o pożytek dla innych istot, zostaną spełnione. Twoje własne modlitwy odniosą pozytywny skutek, jak również odczujesz na sobie pozytywne skutki modlitw siedmiu Buddhów Medycyny. Tak więc jest bardzo ważne, aby recytować imiona siedmiu Buddhów Medycyny. Imiona siedmiu Buddhów Medycyny są wyjątkowo potężne, nie tylko jeśli chodzi o uzdrawianie, ale także o ogólne osiąganie sukcesów. Jest tak dlatego, że kiedy tych siedmiu Buddhów było jeszcze bodhisattwami, modlili się i dedykowali swoją zasługę dla dobra wszystkich istot, aby mogły one pokonywać swoje trudności i osiągać wszelkie sukcesy. Tak więc modlenie się do siedmiu Buddhów Medycyny i recytowanie ich świętych imion jest niezwykle cenną praktyką, efektywną zarówno jeżeli chodzi o uzdrawianie, jak i osiąganie wszelkiego rodzaju sukcesów. Ci, którzy recytują imiona siedmiu Buddhów Medycyny oraz mantrę Buddhy Medycyny w swoim codziennym życiu, nie odrodzą się nigdy w niższych sferach egzystencji i bez względu na to, co się dzieje, nie będą czuli lęku przed śmiercią. Każdy człowiek, czy zwierzę, które po prostu usłyszy w chwili śmierci imię lub mantrę Buddhy Medycyny, również nie odrodzi się w niższych światach. Praktyka ta jest niezmiernie ważna.


Z angielskiego przełożył mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski

Buddha Medycyny


Recytacja świętych imion i werbalne pokłony
do siedmiu Buddhów Medycyny
oraz krótka i długa mantra Buddhy Medycyny
w polskim zapisie fonetycznym:


Imiona siedmiu Buddhów Medycyny według
IV-tego Panczen Lamy, Lobsanga Czokji Gjalcena:

 1. Namo Supari-Kirti-Tanama-Śri-Radża Tatagataja
 2. Namo Swara-Gosza-Radża Tatagataja
 3. Namo Suwarna-Badra-Wimala Tatagataja
 4. Namo Asiokottama-Śri-Radża Tatagataja
 5. Namo Darma-Kirti-Sagara Tatagataja
 6. Namo Abidżna-Radża Tatagataja
 7. Namo Bajsadżja-Guru Tatagataja


Imiona siedmiu Buddhów Medycyny według
V-tego Dalaj Lamy, Nawanga Lobsanga Gjatso:

 1. Namo Supari-Kirti-Tanama-Śri-Radża Tatagataja
 2. Namo Ratna-Czandra-Padma-Pratimandita-Pandita-Tedzia-Swara-Gosza-Radża Tatagataja
 3. Namo Suwarna-Badra-Wimala-Ratna-Prabasa-Wrata Tatagataja
 4. Namo Asiokottama Tatagataja
 5. Namo Darma-Kirti-Sagara-Gosza Tatagataja
 6. Namo Darma-Sagara-Waramati-Wikriditabidżna-Radża Tatagataja
 7. Namo Bajsadżja-Guru-Wajdurja-Praba-Radża Tatagataja


Imiona siedmiu Buddhów Medycyny według
Klejnotu Spełniającego Życzenia tradycji Sakja:

 1. Namo Supari-Kirti-Tanama-Śri Tatagataja
 2. Namo Swara-Gosza Tatagataja
 3. Namo Suwarna-Badra-Wimala-Ratna-Prabasa Tatagataja
 4. Namo Asiokottama-Śri Tatagataja
 5. Namo Darma-Kirti-Sagara-Gosza Tatagataja
 6. Namo Abidżna-Radża Tatagataja
 7. Namo Bajsadżja-Guru-Wajdurja-Praba-Radża TatagatajaMANTRA Buddha Medycyny


MANTRY:

 1. Tajata
  Om Bekandze Bekandze
  Maha Bekandze (Bekandze)
  Radza Samungate Swaha

 2. Om Namo Bagawate
  Bajsadżja Guru Waidurja
  Praba Radżaja Tatagataja
  Arhate Samjaksam Buddaja
  Tajata Om Bekandze Bekandze
  Maha Bekandze (Bekandze)
  Radza Samungate SwahaBuddha MedycynyLama Zopa Rinpocze:

The great enlightened being Pabongka Dechen Nyingpo said that in such a degenerate time Medicine Buddha and Heruka are two very precious deities to practice. When the time is very degenerate, with an explosion of the five degenerations, delusions become stronger and harder to abandon. The degeneration of sentient beings means that they are more and more thick-skulled and more and more difficult to subdue. The degeneration of time means that there are more wars, sicknesses (with new diseases coming) and so forth. The degeneration of life means that the life span is becoming shorter and shorter. The degeneration of view means that people very easily believe wrong views and find it difficult to believe the right view. Only a small number of people believe in karma or understand emptiness. There are four schools of Buddhist philosophy, each with a different view in regard to emptiness. The real, unmistaken view is that of the Prasangika school, but those who hold this view are very small in number. It’s only by realizing the Prasangika school’s view of emptiness that you can cut the root of samsara. With realization of the views of emptiness of the other schools—Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra or even Svatantrika Madhyamaka—in reality you can’t cut the root of samsara. It is only by realizing the Prasangika view that you can cut the root of samsara, because the root of samsara is of only one type: a very subtle wrong concept. There’s no mention of subtle wrong concept in the texts—I’m just expressing it this way. In terms of wrong concepts, there are other grosser ones.

So, Pabongka Dechen Nyingpo explained that in such a degenerate time Medicine Buddha and Heruka are two very precious deities to practice. In other words, from sutra, there is Medicine Buddha, and from Highest Yoga Tantra, there is Heruka. With Heruka, the blessing becomes more and more powerful at this time. Therefore, we are very fortunate to be able to practice Medicine Buddha.

Also, the Medicine Buddhas made many prayers in the past. Those who have done the Medicine Buddha puja will have seen in the text that each one of the Medicine Buddhas made different prayers to solve various problems of sentient beings and to bring them happiness and success. They made these prayers to be able to benefit sentient beings in the future. They all then became enlightened. A buddha has skies of qualities, one of which is the ten powers, and one of the ten powers is the power of prayer. In the past the Medicine Buddhas prayed, “When anybody recites my name and mantra, may such and such problems be solved and may they have such and such success.” Because of that, when they became enlightened and achieved the power of prayer, their names and mantras have all this power. When we recite the Medicine Buddhas’ names and mantras, we receive the results of the prayers they made in the past. And if we recite the Medicine Buddhas’ names and mantras, whatever prayers we do are actualized. Therefore, doing Medicine Buddha practice is very powerful for success. People think Medicine Buddha is only for healing. It’s not only for healing but for everything.

After explaining all the inconceivable benefits of practicing, praying to and reciting the name and mantra of Medicine Buddha, Buddha then asked Ananda, his attendant, “Do you believe this?” Ananda replied, “Yes, I believe it. I believe what Buddha has said about these benefits because Buddha has inconceivable qualities, including omniscient mind, which can see everything.”

Buddha then explained that even animals who hear Medicine Buddha’s name will never get reborn in the lower realms. To save them from reincarnating in the lower realms forever is unbelievably compassionate. For each heavy negative karma you commit, you have to experience suffering in the lower realms for many eons. However, by simply hearing the name-mantra of Medicine Buddha, a being is saved forever from being reborn in the lower realms. That is unbelievable! It is simple to chant the name-mantra in the ear of an animal, but it has incredible power because of Medicine Buddha’s bodhicitta. At the very beginning, when Medicine Buddha first generated compassion for sentient beings, Medicine Buddha wished to benefit all sentient beings. The root of all this power is Medicine Buddha’s great compassion, which embraces all us sentient beings. Medicine Buddha developed this compassion and then, of course, achieved omniscient mind. All the skies of benefit we get from simply reciting Medicine Buddha’s name-mantra, with simply hearing the mantra giving protection from the sufferings of samsara, come from Medicine Buddha’s compassion. And sooner or later we will achieve enlightenment. So, all this came from Medicine Buddha’s compassion.

As those who have done Medicine Buddha puja will know, Medicine Buddha practice is also very powerful in purifying degenerations of lay vows and vows of ordination. That is another way this practice saves us from the lower realms. Since in the lower realms we have no opportunity to practice Dharma, being saved from the lower realms enables us to quickly be liberated from samsara and achieve enlightenment.

It is said that Medicine Buddha’s mantra has inconceivable benefits. In the presence of the eight Medicine Buddhas (there are eight Medicine Buddhas when you include Shakyamuni Buddha), Manjushri requested them, “When there’s an explosion of the five degenerations and sentient beings have very little merit, they will mostly engage in negative karma, and positive actions will be very rare. When sentient beings are totally possessed by various sicknesses and spirit harms, may whatever prayers the Medicine Buddhas made in the past quickly be actualized. May sentient beings be able to see the Medicine Buddhas, and may you actualize all the wishes of sentient beings. Please teach us this special mantra.”

In one voice, Shakyamuni Buddha and the seven Medicine Buddhas, then granted the Medicine Buddha mantra.

If you recite this mantra as a daily practice, all the buddhas and bodhisattvas will always pay attention to you and always guide you. Vajrapani, Owner of the Secrets, and the four guardians will also always protect you.

Last time I came here I brought a copy of the Medicine Buddha sutra and had a photocopy made of it so that you could put it here in the mandala. When you do Medicine Buddha practice, you need that special Medicine Buddha text. If you’re doing Medicine Buddha puja in a Dharma center, you need this special sutra and also the Medicine Buddha mandala. You should keep that in mind. There are two types of sutra. This one elaborately explains the benefits of practicing Medicine Buddha.

As mentioned in the Medicine Buddha sutra, if you practice Medicine Buddha or simply make an offering to Medicine Buddha, all twelve leaders of the groups of the entourage, who are like protectors and each of whom has an entourage of seven hundred thousand, will protect you. Through that all your wishes are then fulfilled.

Also, all your negative karma is purified. All sicknesses and spirit harms are quickly pacified. When someone is in a lot of pain that is difficult to control, if a Medicine Buddha puja is done in a monastery or somewhere else, the person will either recover or peacefully pass away, so that they don’t have to continue with all that pain.

Also, all your wishes are fulfilled.

Some years ago in Taiwan, George, a man I met when I went to Taiwan for the first time, gave me a Medicine Buddha statue to fill. He was the only person that I talked to about Dharma on that first visit. I talked to him at the airport, when I was leaving. Because of laziness I didn’t get to fill the statue, but I asked Dr. Adrian Feldmann (Ven. Thubten Gyatso) from Australia to do it. Many people here know Dr. Adrian. He’s one of the elder Sangha and has been a fully ordained monk for many years.

I was in Taiwan about seven days, but nothing much happened at that time. I was kept hostage in a hotel by a Tibetan lama from Sera Je but then a layperson, who has since passed away. One idea was to start a Dharma center and another was to start a translation program in a place where it could be more successful financially. Westerners and others would learn the Tibetan language, and there would be a geshe to translate Dharma texts with the help of a Western professor who knew Tibetan. We had the idea to start these projects in Taiwan. The lama told me that the projects could happen, but something didn’t feel right, so I suddenly changed my plans. Of course, my changing plans is nothing new.

The next day everything was planned for us to go on pilgrimage to Master Hsing Yun’s large monastery in Kaohsiung. The lama had arranged the transport and everything else. With me were Merry Colony, Neil [Ven. Thubten Döndrub], who was my attendant at that time, and the translator. We were going on pilgrimage to meet the four great abbots of Taiwan and to question them about gelongma vows, as His Holiness had asked for this to be checked in Singapore and other countries. I also had some other Dharma questions that I thought to ask the abbots. Master Hsing Yun was to be the first abbot we visited, and we planned to go the next day. Somebody then came and talked for hours about that Tibetan lama. I then changed my plans in the middle of the night, and the next morning I left for Nepal instead of going on pilgrimage. At the airport before I left I talked a little bit to George about Dharma.

Anyway, George had the Medicine Buddha statue filled. He then gave it to someone who was very sick with cancer. One day this person was lying in bed. He needed his medicine but it was in the bathroom, and he couldn’t move. He slowly turned his head to the Medicine Buddha statue, which had been left on a table beside his pillow. He saw that the Medicine Buddha statue was holding the medicine in its hand. He then took that medicine.

When he later passed away, he slowly turned and put his palms together at his heart, then very peacefully passed away. He wasn’t a Buddhist or of any particular religion, but because of what happened to him, with Medicine Buddha guiding him, I think he must have remembered Medicine Buddha. So he put his palms together at his heart as he was lying there and then very peacefully passed away.

Also, it is very, very powerful to recite the name of each Medicine Buddha seven times. It quickly purifies all the heavy negative karmas collected during beginningless rebirths. One collects much merit and has a long life free from sickness. One is saved from the lower realms and is quickly able to achieve enlightenment.

I think that the whole Medicine Buddha Sutra has been translated into Chinese from the original Sanskrit of the Kangyur, Buddha’s teachings. The sutra part of the Kangyur has been completely translated into Chinese, and there are perhaps even a few more texts in Chinese than in Tibetan.

The Medicine Buddha Sutra that we have here already exists in Chinese. I think many Chinese people have read the whole sutra, which describes all the extensive benefits. There are different texts, and I think that what I have here has been compiled from the sutra and from other texts.

If we practice the seven limbs—prostration, making offerings, confession, rejoicing, requesting to turn the Dharma wheel, requesting not to pass away into the sorrowless state and dedicating the merits to achieve enlightenment—in relation to Medicine Buddha, we collect the same amount of merit as having practiced the seven limbs in relation to all the buddhas and bodhisattvas. We get the same amount of merit has having done the seven limb practice in relation to every single one of the numberless buddhas and bodhisattvas. That might be one reason that in the intermediate and long versions of the Medicine Buddha puja the seven limb practice and requests are done with each of the Medicine Buddhas. Instead of doing the seven limb practice just one time to all of them, you do it very precisely to each of them. I don’t do it every time, but I often try to do each limb seven times. (I’m not talking about Padmasambhava’s simple meditation for healing, but about the other one, where you visualize the Medicine Buddhas on your crown, like in the thangka, though I’m not sure about the colors of the Medicine Buddhas in the thangka.) When you do the seven limbs seven times in relation to each Medicine Buddha, as you do during the sadhana, you collect unbelievably extensive merit. It’s really powerful.

The physician of the devas, Kyegu Dakpo, requested Buddha to explain everything about the Medicine Buddha, including the benefits of the practice. This sutra is Buddha’s explanation.

Buddha said, “Physician Kyegu Dakpo, listen to me. One hundred phagtses to the east from here is the Bedurya, or Lapis Lazuli, pure land. There abides the Buddha, Medicinal King, who has accomplished extensive prayers. Due to having generated the good heart, this buddha is very compassionate and extremely powerful.”

According to the Abhidharmakosha, five hundred armspans is one gyangtak, and five hundred gyangtaks is one phagtse. I heard that there are different ways of measuring, one according to Kalachakra and the other according to the Abhidharmakosha, but maybe there are also others.

Buddha then explains to Kyegu Dakpo, the physician:

If, to this buddha, you prostrate, make offering, confess negative karmas, rejoice in merits, request to turn the Dharma wheel, request to have stable life and not pass into the sorrowless state, and dedicate the merits for enlightenment, through this seven limb practice you will have collected the same virtue as having done the seven limb practice in relation to all the buddhas and bodhisattvas.

There are numberless buddhas and bodhisattvas, and by doing the seven limb practice one time in relation to Medicine Buddha, you get the unbelievable merit of having done the seven limb practice in relation to all those buddhas and bodhisattvas.

Buddha then says:

You have offered respect and service to all the buddhas and bodhisattvas.

If you make offering to Medicine Buddha, you have made offering to all the buddhas and bodhisattvas. The reference for that is this major teaching, this sutra from Buddha.

Also, another text, Men Gyu Rinchen Bumpa, says:

Reciting Medicine Buddha’s name and mantra one time becomes having recited the names and mantras of all the Tathagatas of the past, present and future.

So, if you recite Medicine Buddha’s name and then recite the Medicine Buddha mantra, it’s the same as having recited all the names and mantras of all the buddhas of the three times.

Remembering, seeing, hearing, touching or meditating on Medicine Buddha includes remembering, seeing, hearing, touching or meditating on all the buddhas and bodhisattvas, all the Triple Gem. Therefore, the Medicine Buddha’s holy name is “All-Encompassing of Those Gone to Bliss.”

The Medicine Buddha mantra is all-encompassing of Those Gone to Bliss. In other words, the Medicine Buddha mantra is the mantra of all the buddhas.

You will achieve all your wishes, temporary and ultimate, and all success. It will destroy all of the ten nonvirtuous actions. All negative karmas will be purified. When your death happens, you will immediately go to the pure land and then achieve enlightenment. Therefore, do not have any doubts about the benefits of this practice.

In the Encompassing Only That Sutra, there’s a story about how powerful Medicine Buddha practice is for purification. The head of one family, who was called Having Bird Wings, had collected much negative karma, including the five uninterrupted negative karmas (having killed one’s father, one’s mother or an arhat, caused blood to flow from the Buddha and caused disunity among the Sangha). Why are these negative karmas called uninterrupted? Other negative karmas are not as powerful as these karmas. Even if you create those other negative karmas in this life, you can have the interruption of another life before experiencing their result—for example, maybe another good karma ripens so that you are reborn in a deva or human realm. Because these negative karmas are not so powerful, you don’t have to experience the lower realm suffering that is their result right after this life; you can experience it after a few lifetimes or after many lifetimes. But the negative karmas of having killed one’s father, one’s mother or an arhat, caused blood to flow from the Buddha and caused disunity among the Sangha are so powerful that without the interruption of another life, right after death you are immediately reborn in the eighth hot hell, Unbearable Suffering. I’m not sure whether you have to experience all eight hot hells or just the last one, Unbearable Suffering, which has the heaviest suffering of samsara, of the lower realms and of the hell realms.

This person, Having Bird Wings, collected all five uninterrupted negative karmas in that one life, as well as the five actions that are close, or similar, to the uninterrupted negative karmas. It is mentioned that if you step on the shadow of your guru’s holy body, while it’s not one of these five actions, it is similar to them. The same applies to sitting or stepping on the guru’s seat without the guru’s permission. It is also disrespectful to ride the guru’s horse without his permission. I think it might be the same with the shadow of a stupa. Of course, when you walk around a stupa, many times there’s no choice—there’s no other way to walk. Also, when you’re offering service, there may be no other way to walk except by going over the shadow of the guru or a stupa. The main point is mentally to have respect; if there’s disrespect mentally, it then becomes heavy negative karma. While you are going around a stupa, you think that you are going underneath the shadow of the stupa. This way, mentally, there’s respect. It is similar if you have to walk on the guru’s shadow.

I’ve just remembered something that happened one time in Delhi. Due to Lama Yeshe’s kindness in setting up the Dharma Celebration, each year Tushita Mahayana Meditation Centre invites His Holiness the Dalai Lama to give teachings. The main focus is the Indian people. Buddhism came from India to Tibet, where the Tibetan lamas and Tibetan people preserved it, and now it is time to return it to the Indian people. That was why Lama started the meditation center in Delhi. Lama also checked with his root guru, His Holiness Trijang Rinpoche, who is also my root guru. Trijang Rinpoche did a divination and said that at the beginning it would be difficult, but in the long run the center would be very beneficial.

I think we’ve missed having His Holiness teach only one or two years. Once was because the director was Indian and quite new (not new to the center but new to the job) and didn’t take the job seriously. Otherwise, we have received His Holiness every year.

One year His Holiness himself chose to give a Chenrezig great initiation, but normally we choose a title for the talk then check it with His Holiness. Two or three years ago, when there were a lot of problems in India, we came up with a title that was, while not exactly political, connected to the current Indian situation. That time many people from foreign embassies and also Indian high officials, including even the head of the army, came, because of the advertisement. It was very good.

Before that talk His Holiness asked me, “What is the subject?” When the director of the TUSHITA Mahayana Meditation Centre in New Delhi, Dr. Renuka Singh, who teaches at a Delhi university, presented the title, His Holiness said, “Oh, I don’t know.” His Holiness then actually spoke on that topic. For quite a number of years His Holiness has talked more in relation to the present global situation, which has been extremely beneficial because the teaching applies to thousands of people, including most of the Indians and also the people from other countries, including usually many officials. They are really very impressed, and because they can relate to the talk, they enjoy it very much. They then talk about it for long time, about what a good time they had. The Delhi center offering this service of arranging for His Holiness to teach is a quick way to spread Dharma and to serve many sentient beings by bringing them to enlightenment.

During recent years His Holiness has become well known and respected in the West, especially in the United States. Of course, India then naturally has to do the same thing and respect His Holiness. It is due to Lama’s kindness that Tushita Mahayana Meditation Centre in Delhi has that special karma. Even though at other times teachings and meditations are normally happening, it is through the Dharma Celebration that the center can offer the most extensive benefit to sentient beings.

The main point that I was going to mention is that a few years ago, when I was receiving His Holiness with incense, as we were coming through the door to go to the teaching site, His Holiness’s shadow was on the steps. As I was trying to go around the shadow. His Holiness asked, “What’s happening? What are you doing? What are you doing?”

Anyway, to return to the story: Having Bird Wings collected all five of the uninterrupted negative karmas and even the five close ones. He also collected the fourteen tantric root falls. He created so much heavy negative karma. When the time came for this karma to ripen, though he didn’t see any form he heard a voice say, “You, Having Bird Wings, have collected such heavy negative karma that the earth will crack, and you will then be born in the hell realm, Unbearable Suffering.” (That’s the eighth hot hell, the very bottom one.) When he heard this he became unbelievably frightened. Then again he heard a voice from space say, “If you recite the mantra and holy name of the Medicinal King, which encompass all Those Gone to Bliss, all your negative karmas collected during beginningless rebirths will be purified. It will close the door to your reincarnating in the hell realm. And in this life you will achieve no birth.” (I guess it means that he would actualize the wisdom directly perceiving emptiness, the arya path, and by ceasing his delusions through that, he would then overcome death and have no further rebirth. )

Remembering the qualities of Medicine Buddha, Having Bird Wings then recited Medicine Buddha’s name and mantra. After seven days a fully ordained monk in the form of a physician appeared in front of him and told him, “Hold the corner of my robe. We’re going to see the wonderful medicinal city.” Having Bird Wings immediately held the corner of the monk’s robe and was taken to the pure land. (What actually happened was that Having Bird Wings saw Medicine Buddha in the form of a fully ordained monk, who then took him to the pure land in that body, and there he became enlightened.)

Also, in the tantra called Ser Dom Upa, Buddha explained to his attendant Ananda:

If you recite one time the name and mantra of the Medicinal King, encompassing all Those Gone to Bliss, you purify 80,000 eons of negative karma; if you recite it ten times, you purify 800,000 eons of negative karma; if you recite it twenty times, you purify 8,000,000 eons of negative karma; if you recite it one hundred times, you purify the negative karma from unimaginable samsaric lifetimes. Anybody who even hears or remembers the name and mantra purifies the five uninterrupted negative karmas.

This applies to any being, even an animal. It doesn’t depend on whether or not someone has faith or is Buddhist. This is why it’s very good to recite Medicine Buddha’s name and mantra to any animal that we see.

I think I mentioned during the introduction to the initiation that Buddha told Ananda that even an animal who hears Medicine Buddha’s name and mantra will never ever be reborn in the lower realms. When we are near cats, dogs or any other animals in our daily life, we should recite the Medicine Buddha mantra so that they can hear it. It’s an extremely beneficial service. Even if we explained Dharma to an animal for billions of eons, there is no way they could understand what we were saying. Because they have taken an animal body and don’t have a human body, this is the only way we can help them. If they had a human body, when we talked to them they could understand simple Dharma explanations, or at least the Dharma words would stay in their mind. But because they don’t have a human body and have taken an animal body at this time, it completely blocks their understanding the meaning of Dharma. So, all that’s left is to chant the name and mantra of this powerful buddha, which has unbelievable benefit. If we chant the Medicine Buddha mantra in their ear or chant it and blow on their body, it purifies their negative karma. It’s an excellent thing to do to help them, to liberate them from the sufferings of the lower realms. And because it leaves a positive imprint on their mind, sooner or later they will gain a higher rebirth, meet the Dharma, actualize the path, cease their defilements and achieve enlightenment. That’s how, by chanting mantras for animals, we liberate them from samsara and bring them to enlightenment.

This tantra says that even hearing or remembering Medicine Buddha’s mantra purifies the five uninterrupted negative karmas. Even seeing or touching a Medicine Buddha statue or the Medicine Buddha mantra purifies negative karma, such as the ten nonvirtuous actions. It also says that even seeing, touching or remembering the holy body of a statue of Medicine Buddha completely purifies kor, the pollution that comes from taking food and other things that people have offered with devotion to the Sangha community. Since those things belong to the Sangha, taking them brings pollution. If you use something that belongs to the Sangha without permission, the pollution obscures your mind; it interferes with realization. Here pollution isn’t referring to external pollution in the Western sense; this is mental pollution. It doesn’t become pollution for buddhas or arya beings. Whether or not it becomes pollution depends on the person. It’s different if you’re a Sangha member who has studied very hard, offered service in the monastery or lived in pure morality; otherwise, using the Sangha’s enjoyments obscures the mind and then makes it difficult to have realizations. That’s the function of kor. So, the stains of kor are purified by seeing, touching or remembering Medicine Buddha’s holy body or a statue of Medicine Buddha.

The heavy negative karma of causing disunity among the Sangha is also purified, as well as the heavy negative karma of trying to stop somebody from making offering to the Sangha. In Liberation in the Palm of Your Hand, when Pabongka Dechen Nyingpo talks about refuge practice in the commentary to Jorchö, he mentions various negative karmas collected in relation to the Sangha that you have to purify. One of them is trying to block other people from making offering to the Sangha. Pabongka Dechen Nyingpo gives the example of somebody planning to offer butter to make Tibetan tea, and you, as manager of the monastery, say, “Oh, this is too much for the Sangha—they don’t need it.” If you stop someone from offering even one slice of butter, you create the heavy negative karma of stopping offerings to the Sangha. So, those negative karmas are purified by reciting the Medicine Buddha mantra. Criticizing Sangha, another heavy negative karma, is also purified. In short, all the negative karmas collected in relation to Buddha, Dharma and Sangha are purified.

By making offering to Medicine Buddha, you purify even the negative karmas of having harmed the guru’s holy body, gone against their advice and disturbed their holy mind, as well as the pollution from using the guru’s belongings.

Buddha explained all this to Ananda, his attendant. Buddha also explained:

This buddha is equal to all the buddhas and bodhisattvas. Their life, holy activities, duration of their teachings and power of their blessings are equal. This buddha’s compassion and prayers working for sentient beings are equal to other buddhas. This buddha is the embodiment of all the gurus, Buddha, Dharma and Sangha. It encompasses Those Gone to Bliss. It is the embodiment of the Triple Gem, the mind-seal deities, the dakinis and the Dharma protectors; it is the embodiment of all the objects of refuge. This one Victorious One encompasses all. Therefore, there is no doubt that if, with strong devotion, you make prostrations, offerings or requests to Medicine Buddha, or even hear the name or see a holy object of this buddha, or merely remember them, you will be saved from the sufferings of the lower realms.


Excerpted from Lama Zopa Rinpoche’s "Teachings from the Medicine Buddha Retreat" ( held at Land of Medicine Buddha in 2001 ), edited by Ven. Ailsa Cameron, to be published by the Lama Yeshe Wisdom Archive in 2009.mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats