Lama Dźe Tsongkhapa Losang Dragpa (1357–1419)


Fundament
wszelkich doskonałości

( tyb.: Yon-tan gzhi-gyur-ma ) 1. Fundament wszelkich doskonałości,
  to współczujący, doskonały, autentyczny guru;
  prawidłowe oddanie dla niego jest korzeniem ścieżki.
  Widząc to jasno, wkładam w to wielki wysiłek.
  Pobłogosław mnie, proszę, abym polegał na nim z wielkim szacunkiem.


 2. Bezcenna wolność odrodzenia się w ludzkiej postaci
  trafia się tylko raz, ma wielkie znaczenie
  i bardzo trudno zdobyć ją ponownie.
  Pobłogosław mnie, proszę, abym bezustannie,
  dzień i noc czynił z niej właściwy użytek.


 3. To życie jest tak nietrwałe, jak bąbelek na powierzchni wody;
  pamiętam o tym, że tak szybko ucieka,
  a po nim przychodzi śmierć.
  Po śmierci, tak jak cień podąża za ciałem,
  tak skutki mojej czarnej i białej karmy
  nieubłaganie podążają za mną.


 4. Gdy już osiągnę niezachwianą pewność tego,
  pobłogosław mnie, proszę, abym zawsze był ostrożny;
  bym zaniechał nawet najdrobniejszego zła,
  a osiągał wszystko to, co dobre.


 5. Poszukiwanie samsarycznych przyjemności
  to wrota prowadzące prosto do cierpienia.
  Przyjemności te są niepewne i nie da się na nich polegać.
  Gdy już zrozumiem ich wady, pobłogosław mnie, proszę,
  abym wzbudził w sobie silną intencję
  osiągnięcia błogości wyzwolenia.


 6. Prowadzony przez tę czystą intencję,
  staję się uważny, czujny i bardzo ostrożny.
  Korzeniem nauk jest dotrzymanie ślubowań pratimokszy.
  Pobłogosław mnie, proszę, abym osiągnął sukces
  w tej niezbędnej praktyce.


 7. Tak, jak ja dryfuję na oceanie samsary,
  tak dryfują wszystkie inne czujące istoty.
  Pobłogosław mnie, proszę, abym to zrozumiał
  i praktykował bodhicittę, by wziąć odpowiedzialność
  za wyzwolenie ich z cierpienia.


 8. Nawet gdybym rozwijał aspirację bodhicitty,
  ale nie trenował się w trzech typach etyki [1], nie osiągnę oświecenia.
  Gdy już to zrozumiem, pobłogosław mnie, proszę,
  abym z wielką energią podjął praktykę ślubowań bodhisattwy.


 9. Gdy uspokoję już mój umysł rozproszony niewłaściwymi obiektami
  i prawidłowo dokonam analizy natury rzeczywistości,
  pobłogosław mnie, proszę, abym szybko wkroczył
  na zunifikowaną ścieżkę medytacji shi-ne
  i specjalnego wglądu [lhag-tong].


 10. A gdy stanę się już czystym naczyniem praktykując paramitajanę,
  pobłogosław mnie, proszę, abym przekroczył
  świętą bramę szczęśliwców i wkroczył
  na najwyższą ścieżkę wadźrajany.


 11. Wtedy fundamentem osiągnięcia dwóch faz praktyki
  jest nieskazitelne dotrzymanie ślubowań i samaji.
  Gdy będę o tym przekonany, pobłogosław mnie, proszę,
  abym chronił te ślubowania i samaję, jak własne życie.


 12. Rozumiejąc wielką wagę dwóch faz — esencję wadźrajany,
  z wielką energią praktykując zawsze cztery sesje,
  pobłogosław mnie, proszę, abym urzeczywistnił nauki świętego guru.


 13. Niechaj wszyscy guru wskazujący szlachetną ścieżkę
  i duchowi przyjaciele, którzy ją praktykują, żyją długo.
  Pobłogosław mnie, proszę, abym całkowicie usunął
  wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne przeszkody.


 14. We wszystkich moich żywotach,
  nigdy nie odseparowany od doskonałych guru,
  niechaj raduję się wspaniałą Dharmą.
  A poprzez skompletowanie właściwości wszystkich stopni ścieżki,
  niechaj szybko osiągnę stan Wadźradhary.PRZYPISY

 1. Trzy typy etyki, to inaczej trzy aspekty paramity dyscypliny etycznej:
  1. etyka powstrzymywania się od negatywnych uczynków;
  2. etyka podejmowania działań moralnych/etycznych;
  3. etyka pracy dla dobra wszystkich istot.
Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, luty 2010.
Nieznacznie poprawiono w lutym 2011.

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
„Foundation of All Good Qualities

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats