Lama Dźe Tsongkhapa Losang Dragpa (1357–1419)


Trzy zasadnicze aspekty ścieżki
( tyb.: Lam-stzo rnam-gsum )Składam pokłony czcigodnym mistrzom.


 1. Wyjaśnię najlepiej jak potrafię esencję wszystkich nauk Buddhy —
  ścieżkę, której chwałę głoszą wielcy bodhisattwowie,
  bramę dla tych szczęśliwców, którzy uparcie dążą do wyzwolenia.


 2. Słuchajcie uważnie, Wy szczęśliwcy
  próbujący podążać tą ścieżką, która cieszy Buddhę,
  nie przywiązani do pokus samsary,
  Wy, co nie szczędząc sił próbujecie nadać najgłębszy sens
  tej niepowtarzalnej okazji, wolności i fortunie,
  co raz ten jeden tylko zbłąkanym gościem jest w Waszym życiu.


 3. Cielesne istoty są zniewolone przez ślepą żądzę
  kontynuacji swojego nietrwałego istnienia.
  Od niekończącego się nigdy cyklu pożądania wątpliwych przyjemności samsary
  uwolnić je tylko zdoła szlachetne, czyste, kompletne wyrzeczenie.
  Dlatego na starcie ścieżki z determinacją poniechaj ślepej żądzy
  kontynuacji swojego samsarycznego istnienia.


 4. Życie jest krótkie. Nie ma czasu do stracenia.
  Czy kiedykolwiek ta niepowtarzalna okazja, wolność i fortuna naszą będzie
  w loterii życia po raz drugi? Nie zapominaj o tym nawet w czasie snu!
  Obecna inkarnacja nie jest jedyną, ani najważniejszą — nie przywiązuj się do niej.
  Pomyśl o niezawodnym uniwersalnym prawie moralnej przyczyny i skutku[1],
  o cierpieniu i śmierci we wszystkich przyszłych niezliczonych inkarnacjach
  w samsarycznym cyklu ślepej żądzy kontynuacji istnienia.
  Porzuć i tę nadzieję — nie przywiązuj się do swoich przyszłych inkarnacji.


 5. Gdy kontemplując w ten sposób nie zauważasz już nawet pojedynczych chwil
  nadziei ani pożądania pokus samsary i czujesz, że w dzień i w nocy
  nie opuszcza Cię nawet na moment silna intencja wyzwolenia,
  to właśnie jest szlachetne, czyste, kompletne wyrzeczenie.


 6. Samo wyrzeczenie nie wystarczy jednak, abyś osiągnął wieczne,
  doskonałe szczęście, mądrość i wszechwiedzę — oświecenie Buddhy,
  chyba, że połączysz je z bodhicittą, najwyższą ze szlachetnych motywacji.
  Wielcy, pełni mądrości bodhisattwowie zawsze i wszystko czynią
  tylko z jedną motywacją — bodhicittą.


 7. Unoszone przez rwący prąd czterech potężnych rzek[2],
  ciasno skute łańcuchami moralnych przyczyn i ich skutków,
  które nie łatwo zrzucić,
  w pułapce za kratami stalowej klatki bezpodstawnej
  ślepej wiary w absolutny realizm subtelnego egoizmu[3],
  spowite nieprzeniknioną ciemnością duchowej ignorancji,


 8. inkarnowane i reinkarnowane w cyklu ślepej żądzy kontynuacji istnienia,
  nieustannie torturowane przez trzy rodzaje cierpienia.
  Pomyśl o losie wszystkich niezliczonych czujących istot — Twoich matek.
  Niechaj to wielkie współczucie dla wszystkich cierpiących istot
  przekształci się w Twoim umyśle w bezcenny klejnot bodhicitty.


 9. Aby raz na zawsze odciąć główny korzeń samsary,
  praktykuj bodhicittę i szlachetne wyrzeczenie
  w połączeniu z doskonałą mądrością ostatecznej natury rzeczywistości.
  Do dzieła! Nie ustawaj w medytacji, aż bezpośrednio urzeczywistnisz
  ostateczną prawdę doskonałości mądrości.


 10. Ten, kto bez żadnych wątpliwości widzi absolutnie niezawodne
  działanie uniwersalnego prawa moralnej przyczyny i skutku
  w świecie zjawisk samsary i nirwany
  i kto w medytacji rozproszył ciemność duchowej ignorancji,
  ten wszedł na ścieżkę, która cieszy Buddhę.


 11. Z jednej strony: świat zjawisk jest rezultatem współzależnego pochodzenia.
  Z drugiej strony: ostateczna natura rzeczywistości
  jest całkowicie wolna od jakichkolwiek koncepcji i twierdzeń.
  Tak długo, jak te dwie prawdy wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego,
  i nie postrzegasz ich jako dwóch stron tego samego medalu,
  intencja Buddhy w dalszym ciągu pozostanie dla Ciebie niezrozumiała.


 12. Gdy te dwie prawdy nieprzerwanie jawić Ci się będą,
  jakoby to był jeden medal, którego dwie strony są na zawsze nierozerwalne
  i są jednocześnie razem w każdym momencie
  oraz gdy zrozumienie niezawodności współzależnego powstawania zjawisk
  położy kres bezpodstawnej ślepej wierze w absolutny realizm subtelnego egoizmu,
  tylko wtedy, w końcu, poprawnie zrozumiesz ostateczną naturę rzeczywistości.


 13. Gdy sam widok świata zjawisk uleczy wreszcie
  Twoją bezpodstawną ślepą wiarę w absolutny realizm (eternalizm),
  a Twoje zrozumienie ostatecznej natury rzeczywistości uświadomi Ci,
  że totalna, absolutna nicość (niebyt) nie istnieje
  i gdy stanie się jasne, że niezawodne uniwersalne prawo
  moralnej przyczyny i skutku nie jest wyjątkiem, i tak, jak wszystko inne,
  również posiada tę samą ostateczną naturę rzeczywistości,
  wtedy to w końcu przeciwne bieguny eternalizmu i nihilizmu
  przestaną być obiektami Twoich ślepych żądzy
  i zaczniesz podążać Drogą Środka bodhisattwów.


 14. Kiedy te trzy zasadnicze aspekty ścieżki staną się dla Ciebie jasne,
  to proszę Cię, w odosobnieniu oddaj się medytacjom, moje dziecko
  i bez wahania sięgnij ostatecznego celu.PRZYPISY

 1. uniwersalne prawo moralnej przyczyny i skutku,
  to inaczej Prawo Karmy.

 2. Cztery potężne rzeki, to narodziny, proces starzenia się,
  choroby oraz śmierć.

 3. Bezpodstawna ślepa wiara w absolutny realizm
  subtelnego egoizmu,
  to jedna z najbardziej subtelnych
  form duchowej ignorancji, którą można ostatecznie usunąć
  przy pomocy doskonałości mądrości pustki.
Alternatywny przekład z 2013 roku: Trzy zasadnicze aspekty ścieżki”.


Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, maj 2005.
Nieznacznie poprawiono w sierpniu 2012.

Przekładu dokonano na podstawie następujących tekstów:
The Three Principal Aspects of the Path” (Ven. Lama Zopa Rinpoche),
Three Principal Paths” (Ven. Geshe Lobsang Tharchin),
The Three Principal Aspects of the Path” (Ven. Geshe Sonam Rinchen),
The Three Principal Aspects of the Path” (Ven. Thubten Chodron),
The Three Principal Aspects of the Path” (Dr. Alexander Berzin),
niektóre z nich nie są dostępne w internecie, jak m.in.:
przekład prof. Roberta Thurmana z jego książki Life and Teachings of Tsong Khapa”,
przekład prof. Jeffreya Hopkinsa z książki Kindness, Clarity, and Insight”,
oraz przekład Gesze Wangyala z jego książki The Door of Liberation”.

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats