Lama Dźe Tsongkhapa Losang Dragpa (1357–1419)


Trzy zasadnicze aspekty ścieżki
( tyb.: Lam gyi gtso bo rnam pa gsum )Składam hołd najczcigodniejszym nauczycielom!


 1. Wyjaśnię tutaj najlepiej jak będę mógł
  najistotniejsze kwestie ze wszystkich świętych pism Zwycięzcy,
  ścieżkę, którą entuzjastycznie zachwycają się wielcy bodhisattwowie,
  bramę wejściową dla szczęśliwców aspirujących do wyzwolenia.


 2. Wy, którzy nie jesteście przywiązani do uciech cyklicznej egzystencji,
  którzy staracie się nadać znaczenie waszemu życiu cechującemu się
  wolnym czasem i sposobnością, i którzy pokładacie zaufanie w tej ścieżce,
  która cieszy Zwycięzców – O szczęśliwcy, słuchajcie z otwartym sercem.


 3. Bez szczerego wyrzeczenia nie ma sposobu na to, aby spacyfikować
  pożądanie uciech i owoców z oceanu samsary.
  Jako że żądza istnienia całkowicie przykuwa nas do koła samsary,
  na wstępie poszukuj prawdziwego wyrzeczenia.


 4. Poprzez kultywowanie myśli, że życie ludzkie tak trudno jest osiągnąć,
  a tak mało w nim wolnego czasu, troski z nim związane ustaną.
  Poprzez wielokrotne kontemplowanie prawdy o karmie
  i samsarycznym cierpieniu, ustaną troski związane z przyszłym życiem.


 5. Praktykuj w ten sposób, a gdy nawet na mgnienie
  nie pojawi się u Ciebie podziw dla sukcesów i bogactw samsary,
  a w dzień i w nocy pojawiać się będą myśli aspirujące do wyzwolenia,
  to właśnie będzie prawdziwe wyrzeczenie.


 6. Lecz takie wyrzeczenie, jeżeli nie będzie podtrzymywane
  przez szczerą bodhicittę, nie stanie się przyczyną
  doskonałej błogości niedoścignionego oświecenia.
  Dlatego, O inteligentni, wzbudźcie w sobie doskonałą bodhicittę.


 7. „Wciąż porywane przez prądy czterech potężnych rzek;
  ściśle zniewolone więzami karmy, z których najtrudniej się uwlonić;
  schwytane w pułapkę żelaznej sieci mentalnego chwytania jaźni;
  ze wszystkich stron pokryte gęstą mgłą ignorancji;


 8. odradzają się w cyklicznej egzystencji, która nie ma końca,
  będąc tam bezustannie dręczone trzema rodzajami cierpienia.”

  Oddając się takim refleksjom nad losem wszystkich Twoich matek
  cierpiących w ten sposób, proszę, wzbudź w sobie doskonałą bodhicittę.


 9. Jeżeli nie posiadasz mądrości urzeczywistniającej ostateczną naturę,
  to nawet gdy zdobędziesz wprawę w praktyce wyrzeczenia i bodhicitty,
  nie będziesz w stanie przeciąć korzenia Twojej samsarycznej egzystencji.
  Dlatego dołóż wszelkich starań w celu urzeczywistnienia zależnego pochodzenia.


 10. Gdy w związku ze wszystkimi zjawiskami samsary i nirwany
  stwierdzisz, że przyczyny i skutki nigdy nie wyłamują się
  spod prawa karmy i gdy zdemontujesz fokus reifikacji,
  wtedy wejdziesz na ścieżkę,która cieszy buddhów.


 11. Tak długo, jak zrozumienie tych dwóch aspektów – przejawienia
  będącego nieomylnym zależnym pochodzeniem oraz pustki
  pozbawionej wszelkich tez – pozostaje bez związku,
  tak długo nie urzeczywistnisz intencji Buddhy.


 12. Jednak kiedyś gdy, jednocześnie i bez zamieniania,
  w jednym momencie zobaczysz, że zależne pochodzenie jest nieomylne,
  jeżeli cały przedmiot mentalnego chwytania pewności zostanie zdemontowany,
  wtedy nastąpi kulminacja Twojej analizy poglądu.


 13. Ponadto, gdy przejawienia rozproszą skrajność istnienia,
  a pustka rozproszy skrajność nieistnienia i gdy zrozumiesz,
  jak pustka powstaje jako przyczyna i skutek, wtedy już nigdy
  nie będziesz zafascynowany poglądami chwytającymi skrajności.


 14. W ten sposób, gdy zrozumiesz takimi jakie są
  te najistotniejsze kwestie trzech zasadniczych aspektów ścieżki,
  wtedy, mój synu, szukaj odosobnienia i zwiększając moc wytrwałości
  szybko urzeczywistnij swoją ostateczną aspirację.


Powyższe rady zostały udzielone Nałangowi Drakpie,
osobie przewodzącej regionowi Tsakho,
przez mnicha Losanga Drakpę [Lamę Dźe Tsongkhapę].
Alternatywny przekład z 2005 roku: Trzy zasadnicze aspekty ścieżki”.


Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, luty 2013, Losar.

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
THE THREE PRINCIPAL ASPECTS OF THE PATH
© English translation Geshe Thupten Jinpa, 2003.

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats