PRZEDMOWA


„Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”
My, z buddyjskiego ośrodka Dharmy Thubten Dhargye Ling, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy okazję przedstawić nauki Lam-rim Jego Świątobliwości Tenzina Gjatso, XIV-tego Dalajlamy Tybetu w formie książki. Z powodu zmieniających się czasów i okoliczności, coraz więcej osób na Zachodzie zaczyna poważnie interesować się buddyzmem lub Dharmą. To właśnie z tego powodu, gdy Jego Świątobliwość odwiedził Los Andżeles w 1997, żeby nauczać o „Cennej girlandzie” Nagardziuny, poprosiłem aby powrócił w roku 2000, żeby nauczać na temat Lam-rim. Jego Świątobliwość zaakceptował tę prośbę z radością. Nie poprosiłem Jego Świątobliwości, aby nauczał konkretnego tekstu Lam-rim, ale powodowany swoim altruizmem i głębokim wglądem zdecydował się on wybrać dwa teksty Lam-rim — „Lampa na ścieżkę do oświecenia Aczarji Atisi Dipamkary Śridźniany (982–1054) oraz zwięzły tekst „Wersety doświadczeń Lamy Dźe Tsongkhapy Losanga Dragpy (1357–1419).

Buddyzm pochodzi od swojego nauczyciela-założyciela, Buddhy Siakjamuniego, który dał nauki Dharmy w 84 tysiącach form. Lam-rim oznacza: “stopnie ścieżki do oświecenia”. Wielki indyjski mistrz Atisia był tym, który napisał pierwszy tekst Lam-rim, „Lampę na ścieżkę do oświecenia”, w którym skondensował wszystkie 84 tysiące nauk w jednej pracy. Atisia napisał ten tekst w Tybecie na prośbę tybetańskiego króla. Następnie wysłał ten tekst do Indii, gdzie wszyscy wielcy urzeczywistnieni uczeni i mahasiddhowie przyjęli go z uznaniem i pochwałą. Mówi się, że musiało to być związane z dużym szczęściem i nagromadzeniem duchowych zasług przez Tybetańczyków, że Atisia skomponował taki piękny tekst.

Tekst Lam-rim Atisi jest bardzo skrótowy, ale ekstremalnie głęboki i Lama Tsongkhapa wiedział, że bez dalszych wyjaśnień wiele osób nie będzie w stanie zrozumieć wszystkiego, co zawiera. Biorąc sobie Lam-rim Atisi za tekst źródłowy, Lama Tsongkhapa wyjaśnił nauki w nim zawarte w trzech różnych wersjach: krótkiej, średniej i wielkiej [Lam-rim Czenmo].

Wierzę, że Jego Świątobliwość Dalajlama ma bardzo głębokie powody, aby dać te nauki Lam-rim. Wielu z nas pragnie praktykować ścieżkę wadźrajany mając szczerą nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie całkowitego oświecenia. Jednak abyśmy stali się całkowicie oświeceni poprzez praktykę wadźrajany, musimy najpierw wykonać pewne niezbędne praktyki wstępne. Aby mieć prawdziwe kwalifikacje do praktyki wadźrajany musimy kultywować trzy zasadnicze ścieżki — szlachetne wyrzeczenie się samsary, bodhicittę (altruistyczny umysł oświecenia) oraz mądrość urzeczywistniającą pustkę. Nauki Lam-rim zajmują się tymi tematami bardzo szczegółowo.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć urzeczywistnienia tych ścieżek zanim zaangażujemy się w praktykę wadźrajany, to powinniśmy przynajmniej zaznajomić z nimi nasz umysł i zdobyć jakieś doświadczenie w ich praktyce. W tym względzie nauki Lam-rim stanowią niezbędny przewodnik. We wszystkich naukach Buddhy można znaleźć wyjaśnienia tych trzech zasadniczych ścieżek, ale nauki Lam-rim przedstawiają je w sposób względnie łatwy do zrozumienia i praktyki.

Kiedy Jego Świątobliwość Dalajlama daje publiczne nauki, przedstawia tekst w bardzo zręczny sposób, który odpowiada potrzebom osób na wszystkich poziomach. Te nauki Lam-rim nie są wyjątkiem. Wierzę, że dzięki czytaniu tego głębokiego ale łatwego do zrozumienia komentarza zawartego w tej publikacji, wielu praktykujących bardzo na tym skorzysta. Z powodu głębokości duchowych doświadczeń i urzeczywistnień Jego Świątobliwości Dalajlamy, jak również jego zręcznych metod oraz nieskończonego współczucia i mądrości, jego nauki są niedoścignione. W tym celu, aby zachować te bezcenne nauki, nie tylko dla obecnego pokolenia, ale również dla wszystkich przyszłych, my z Thubten Dhargye Ling, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić to, że są one publicznie dostępne w formie wideo, audio oraz książkowej.

Bardzo chciałbym zachęcić do tego, aby przeczytać ten komentarz Lam-rim wielokrotnie. Po każdym czytaniu i kontemplacji osiągniecie głębszy wgląd w te nauki i znajdziecie lepszy sposób na zastosowanie ich w celu rozwijania waszego umysłu. W buddyzmie mówimy o kultywowaniu trzech typów mądrości — tej pochodzącej ze słuchania nauk, z kontemplowania ich znaczenia oraz z medytacji nad ich właściwym znaczeniem.

Te trzy typy mądrości muszą pojawić się kolejno w naszym umyśle. Poprzez słuchanie nauk osiągamy zrozumienie; poprzez kontemplację pogłębiamy to zrozumienie; poprzez medytację stosujemy te nauki do siebie — innymi słowy, angażujemy się w ich praktykę. Jest to wielkie szczęście, że mamy to wspaniałe ludzkie życie i okazję do studiowania i praktykowania tych nauk. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby podążać ścieżką Dharmy, tak aby doświadczyć duchowych korzyści nie tylko w tym życiu, ale również w wielu przyszłych — i nie tylko dla siebie, ale również dla innych czujących istot.

My z Thubten Dhargye Ling mamy nadzieję, że poprzez kontemplowanie i medytowanie nad tymi naukami, czytelnicy odniosą wielkie duchowe korzyści. Mamy nadzieję, że ta publikacja pomoże w lepszym zapoznaniu się z trzema zasadniczymi aspektami ścieżkami: szlachetnym wyrzeczeniem się samsary, bodhicittą i mądrością pustki. Niechaj wszyscy będziemy mogli kultywować te ścieżki w naszych umysłach.

Dedykujemy zasługę pochodzącą z tej publikacji w intencji długiego życia Jego Świątobliwości Dalajlamy i wszystkich innych wielkich mistrzów duchowych, którzy wspierają czyste nauki Buddhy dla dobra innych.

Niechaj ten świat będzie wolny od chorób, głodu, wojny i broni masowej zagłady. Niechaj wszyscy będziemy w stanie zgromadzić konieczne warunki dla naszego dobrobytu i dla osiągnięcia pokoju na świecie i niechaj rozwijamy zdolności obdarzania naszymi uczuciami i miłością w około, tak że wszyscy będziemy mogli nauczyć się lepiej nieść pomoc i dbać o siebie nawzajem.

— Czcigodny gesze Tsultim Gyeltsen
mistrz duchowy i dyrektor Thubten Dhargye Ling
Long Beach, Kalifornia, USA
PRZEDMOWA


PROLOG


ROZDZIAŁ I.
Wprowadzenie


ROZDZIAŁ II.
Cechy nauk Lam-rim


ROZDZIAŁ III.
Poleganie na nauczycielu duchowym


ROZDZIAŁ IV.
Inspiracja do praktyki Dharmy


ROZDZIAŁ V.
Schronienie, karma i zasady moralnego postępowania


ROZDZIAŁ VI.
Ku wyzwoleniu z cyklicznej egzystencji


ROZDZIAŁ VII.
Kultywowanie altruistycznej intencji bodhicitty


ROZDZIAŁ VIII.
Ceremonia wzbudzenia bodhicitty


ROZDZIAŁ IX.
Perspektywa i praktyki bodhisattwy


ROZDZIAŁ X.
Doskonałość mądrości


J.Ś. Dalajlama


POSŁOWIE


APENDYKS 1
„Lampa na ścieżkę do oświecenia”


APENDYKS 2
„Wersety doświadczeń”


PRZYPISY„Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”

Szanowny Czytelniku, ta piękna i wartościowa książka XIV-tego Dalajlamy Tybetu, „Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”, ISBN 0-9623421-6-5 nie wymaga opłacania ani praw autorskich, ani wydawniczych. W dodatku do tego, że jest ona powszechnie dostępna w internecie, to w angielskojęzycznej wersji, w formie drukowanej jest również przeznaczona do darmowej dystrybucji. Być może warto byłoby udostępnić ją w polskim przekładzie w klasycznej formie drukowanej do darmowej dystrybucji również w Polsce? Jeżeli uważasz, że to dobry pomysł, to prosimy o kontakt. „The gift of the Dhamma excels all gifts”, Dhammapada, Verse 354.