„Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”Z tybetańskiego na angielski przełożył gesze Thupten Jinpa Ph.D., 2002.PRZEDMOWA


PROLOG


ROZDZIAŁ I.
Wprowadzenie


ROZDZIAŁ II.
Cechy nauk Lam-rim


ROZDZIAŁ III.
Poleganie na nauczycielu duchowym


ROZDZIAŁ IV.
Inspiracja do praktyki Dharmy


ROZDZIAŁ V.
Schronienie, karma i zasady moralnego postępowania


ROZDZIAŁ VI.
Ku wyzwoleniu z cyklicznej egzystencji


ROZDZIAŁ VII.
Kultywowanie altruistycznej intencji bodhicitty


ROZDZIAŁ VIII.
Ceremonia wzbudzenia bodhicitty


ROZDZIAŁ IX.
Perspektywa i praktyki bodhisattwy


ROZDZIAŁ X.
Doskonałość mądrości


J.Ś. Dalajlama


POSŁOWIE


APENDYKS 1
„Lampa na ścieżkę do oświecenia”


APENDYKS 2
„Wersety doświadczeń”


PRZYPISY„Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”

Szanowny Czytelniku, ta piękna i wartościowa książka XIV-tego Dalajlamy Tybetu, „Rozjaśniając ścieżkę do oświecenia”, ISBN 0-9623421-6-5 nie wymaga opłacania ani praw autorskich, ani wydawniczych. W dodatku do tego, że jest ona powszechnie dostępna w internecie, to w angielskojęzycznej wersji, w formie drukowanej jest również przeznaczona do darmowej dystrybucji. Być może warto byłoby udostępnić ją w polskim przekładzie w klasycznej formie drukowanej do darmowej dystrybucji również w Polsce? Jeżeli uważasz, że to dobry pomysł, to prosimy o kontakt. „The gift of the Dhamma excels all gifts”, Dhammapada, Verse 354.