Modlitwa o rozkwit nauk
Lamy Dźe Tsongkhapy

( tyb.: Lo-sang gyäl-tän-ma )

Gungtang Tänpäi Drönmi (1762-1823) 1. Chociaż jest ojcem wszystkich zwycięzców, to jako syn zwycięzcy
  wzbudził w swoim umyśle intencję wspierania Dharmy
  w niezliczonych światach. Dzięki tej prawdzie
  niechaj nauki zwycięzcy Losanga [1] rozkwitają!


 2. Gdy dawno temu złożył ślubowania buddzie Indraketu,
  otrzymał od niego i jego bodhisattwów pochwałę
  za swoją wielką odwagę. Dzięki tej prawdzie
  niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 3. Aby linia przekazu czystego poglądu i postępowania mogła się rozwijać,
  ofiarował Buddzie modlitewny różaniec z białego kryształu,
  otrzymując w zamian muszlę i przepowiednię. Dzięki tej prawdzie
  niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 4. Jego czysty pogląd jest wolny od eternalizmu i nihilizmu;
  jego czysta medytacja jest pozbawiona zaciemnień i zamgleń [2];
  jego czyste postępowanie jest według instrukcji Buddhy.
  Niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 5. Uczony, ponieważ wyczerpująco poszukiwał okazji do nauki;
  czcigodny, ponieważ poprawnie zastosował nauki do samego siebie [3];
  dobry, ponieważ dedykuje wszystko dla dobra czujących istot i Dharmy.
  Niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 6. Dzięki upewnieniu się, że wszystkie święte pisma,
  zarówno te definitywne, jak i interpretowalne,
  są pozbawione sprzeczności oraz są zbiorem porad, jak praktykować,
  powstrzymał on wszelkie swoje negatywne działania.
  Niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 7. Słuchając wyjaśnień nauk Tripitaki urzeczywistnił nauki
  praktykując trzy formy wyższego treningu – jego życiorys
  wypełniony umiejętnościami i osiągnięciami jest zdumiewający.
  Niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 8. Zewnętrznie, spokojny i opanowany, tak, jak postępują słuchacze;
  wewnętrznie, pokładając zaufanie w dwie fazy praktyki
  bezkonfliktowo połączył ścieżki sutry i tantry.
  Niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 9. Łącząc pustość, rozumianą jako pojazd przyczyny, razem
  z wielką błogością, dzięki metodzie [4] osiągnął pojazd rezultatu
  będący esencją serca osiemdziesięciu tysięcy nauk Dharmy.
  Niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 10. Dzięki mocy oceanu zaprzysiężonych protektorów Dharmy,
  takich, jak główni strażnicy ścieżek trzech istot –
  Mahakala, Waiśrawana i Karmajama –
  niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!


 11. W skrócie, dzięki trwaniu życia wspaniałych guru,
  dzięki obecności dobrych, uczonych i czcigodnych dzierżawców nauk
  oraz dzięki zwiększeniu mocy ich patronów,
  niechaj nauki zwycięzcy Losanga rozkwitają!KOLOFON

Na angielski przełożył Martin Willson. Klasztor Nalanda, Francja, sierpień 1985.PRZYPISY

 1. Zwycięzca Losang, to Lama Dźe Tsongkhapa (Dźe Rinpocze). "Zwycięzca" oznacza tutaj: oświecony.

 2. Dwie subtelne, trudne do zidentyfikowania pułapki w zaawansowanej praktyce medytacji.

 3. Dosłownie, “…ponieważ poprawnie zastosował znaczenie tego, co usłyszał, do własnego kontinuum…”

 4. Metoda, to bodhicitta. Mądrość, to siunjata (pustka). Aby osiągnąć oświecenie, należy praktykować unię metody i mądrości.
Jakąkolwiek duchową zasługę, jaka mogłaby przypadkiem wyniknąć z moich skromnych prób przekładu tej modlitwy na język polski, w całości dedykuję mojemu oświeconemu, świętemu guru, będącemu emanacją Lamy Dźe Tsongkhapy – czcigodnemu Lamie Zopie Rinpocze – w intencji jego długiego życia, doskonałego zdrowia oraz niezwłocznego spełnienia jego altruistycznych życzeń dla dobra wszystkich czujących i cierpiących istot.


Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, lipiec 2012.

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
Prayer for the Flourishing of Je Tsongkhapa’s Teachings

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats