POK£ONY DO SZESNASTU ARHATÓW

1. Namo Arja Stawira Angadzia Tatagataja
2. Namo Arja Stawira Adzita Tatagataja
3. Namo Arja Stawira Wanawasin Tatagataja
4. Namo Arja Stawira Kalika Tatagataja
5. Namo Arja Stawira WadŸriputra Tatagataja
6. Namo Arja Stawira Badra Tatagataja
7. Namo Arja Stawira Kanaka-watsa Tatagataja
8. Namo Arja Stawira Kanaka-barad-wadzia Tatagataja
9. Namo Arja Stawira Pindola-barad-wadzia Tatagataja
10. Namo Arja Stawira Bakula Tatagataja
11. Namo Arja Stawira Rahula Tatagataja
12. Namo Arja Stawira Pantaka Tatagataja
13. Namo Arja Stawira Ciuda-pantaka Tatagataja
14. Namo Arja Stawira Nagasena Tatagataja
15. Namo Arja Stawira Gopaka Tatagataja
16. Namo Arja Stawira Abeda Tatagataja

17. Namo Dharma-tala Upasakaja
18. Namo Amitaba Tatagataja