S U T R Y
„Subhuti, Ci, w których umyśle chociaż raz pojawi się wiara w wyjaśnienia słów takich sutr, jak ta, Tathagata o tym wie. Subhuti, Tathagata ich widzi; Subhuti, wszystkie te czujące istoty wytworzą i doskonale zbiorą niezgłębiony stos duchowej zasługi.” (Sutra Diamentowa)


„Subhuti, jeżeli w którymkolwiek miejscu na Ziemi nawet jeden werset składający się z czterech linijek tekstu pochodzącego z tej rozprawy o Dharmie, jest recytowany lub nauczany, to miejsce na Ziemi jest prawdziwą stupą świata, dewów, ludzi i asurów, zatem nie ma potrzeby wspominać, że ktokolwiek zajmuje się tą rozprawą Dharmy, uczy się jej na pamięć, czyta ją, pogłębia zrozumienie oraz należycie przyswaja ją sobie, będzie najbardziej zdumiewający. W tym miejscu na Ziemi Buddha rezyduje; inne poziomy guru również tam przebywają.” (Sutra Diamentowa)


„Ci, którzy zajmują się tą rozprawą o Dharmie, uczą się jej na pamięć, czytają i rozumieją ją oraz poprawnie i gruntownie uczą jej innych w szczegółach, są oni znani Tathagacie, są oni widziani przez Tathagatę. Wszystkie te czujące istoty będą zaopatrzone w niezgłębiony stos duchowej zasługi. Będąc zaopatrzone w niewyobrażalny stos zasługi, nieporównywalny, niezmierzony i nieograniczony, wszystkie te czujące istoty będą trzymać moje oświecenie na ramieniu. Dlaczego tak jest? Subhuti, tej rozprawy Dharmy nie mogą usłyszeć ci, którzy cenią sobie to, co niższe, ci widzący jaźń, ci widzący czującą istotę, ci widzący żyjącą istotę; ci widzący osobę nie są w stanie jej usłyszeć, zająć się nią, nauczyć się jej na pamięć, czytać i rozumieć ją, gdyż jest to niemożliwe.” (Sutra Diamentowa)


„Subhuti, jakikolwiek syn linii przekazu lub córka linii przekazu, który zajmuje się słowami sutry takiej, jak ta, uczy się ich na pamięć, czyta je i rozumie, będzie dręczony; będzie intensywnie dręczony. Dlaczego tak jest? Subhuti, ponieważ jakiekolwiek nie cnotliwe uczynki z wcześniejszych żywotów, które zostały popełnione przez te czujące istoty, a które spowodowałyby odrodzenie w niższych sferach istnienia, z powodu udręki w tym życiu, te nie cnotliwe uczynki z wcześniejszych żywotów zostaną oczyszczone, a ten syn linii przekazu lub córka linii przekazu, również osiągnie oświecenie buddhy.” (Sutra Diamentowa)


„Jeżeli ktoś wziąwszy nawet tak niewiele, jak tylko jeden werset składający się z czterech linijek tekstu pochodzącego z tej rozprawy o Dharmie, również miałby wytłumaczyć oraz poprawnie i gruntownie nauczać go innych, na tej podstawie wytworzony stos zasługi byłby dużo większy, nieobliczalny, niezgłębiony. Dlaczego tak jest? Subhuti, ponieważ niedoścignione, doskonale urzeczywistnione oświecenie tathagatów arhatów doskonale urzeczywistnionych buddhów powstaje z tego; bhagawanowie buddhowie również z tego pochodzą.” (Sutra Diamentowa)


„Bhagawan odrzekł czcigodnemu Subhuti: Tak jest, tak jest. Te czujące istoty, które nie są przestraszone, przerażone i nie staną się przerażone wyjaśnieniami dotyczącymi tej sutry będą najbardziej zdumiewające.” (Sutra Diamentowa)MP3 Sutra Diamentowa Lung — Lama Zopa Rinpocze
MANTRA SUTRY DIAMENTOWEJ


NAMO BHAGAWATI PRADŹNIA PARAMITAJE
OM NATA TA TI THA
ILI ŚI, ILI ŚI, MILI ŚI, MILI ŚI, BHI NA JAN, BHI NA JAN,

NAMO BHAGAWATI PRATJAM PRATI
IRI TI, IRI TI, MIRI TI, MIRI TI, ŚURI TI, ŚURI TI,
UŚU RI, UŚU RI, BHU JU JE, BHU JU JE,
SWAHA


Siedemnastowieczny manuskrypt Sutry Diamentowej

Siedemnastowieczny, iluminowany złotym atramentem manuskrypt Sutry Diamentowej, podarowany Książnicy Pomorskiej przez J.Ś. XIV-tego Dalaj Lamę Tybetu.

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats